KIEROWCÓW• OPERATORÓW MASZYN

badania psychologiczne 
badania psychologiczne 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS - LAB Małgorzata Faderewska prowadzi pracownię psychologiczną, która specjalizuje się w przeprowadzaniu badań psychologicznych:

 

  • kierowców zawodowych (kat. C, CE, D, DE);

  • przedstawicieli handlowych;

  • kierowców TAXI;

  • kandydatów na instruktorów i instruktorów;

  • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne;

  • osób skierowanych decyzją starosty tj.sprawców wypadków komunikacyjnych, po przekroczeniu 24 punktów, za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu;

  • operatorów maszyn

 

Pracownia jest prowadzona przez Małgorzatę Faderewską - psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu - numer NI.I.II.EP.107/08 w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa mazowieckiego i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa pod numerem RP.259/16

 

Dodatkowo we współpracy z mławskim Ośrodkiem Szkolenia Kandydatów na kierowców "Zakręt" Andrzej Prątnicki prowadzimy kursy zawodowe:

 

  • szkolenia okresowe;
  • kwalifikację wstępną;

 

 

Education © 2016 • Created with WebWave